Tantárgyak

 • Természettudományok
  • Biológia
  • Kémia
  • Természetismeret
  • Természettudomány
  • Fizika
 • Nyelvek
  • Német nyelv
  • Magyar, mint anyanyelv
  • Magyar, mint idegen nyelv
  • Angol nyelv
  • Francia nyelv
 • Földrajz
 • Etika
 • Társadalmi ismeretek
 • Történelem
 • Informatika
 • Rajz
 • Matematika
 • Környezetismeret
 • Ének-zene
 • Testnevelés és sport