Tanrend

Besorolási szint / Felső tagozat
Tantárgyak / osztályok 5 6 7 8 9 10
Vallás/Etika 2 2 2 1 1 1
Német nyelv 5 5 4 4 4 4
Magyar nyelv és kultúra 2 2 2 2 2 2
Angol nyelv 4 4 4 4 3 3
Második idegen nyelv ill. választott tárgy 1) 4 4 4 4 3
Történelem 2 2 2 2 2 2
Társadalom, állampolgári ismeretek 2 2
Földrajz 2 2 2 2
Matematika 4 4 4 4 4 4
Informatika / IT ismeretek 1 1
Természetismeret 2 2
Fizika 2 2 2 3
Biológia-egészségtan 2 2 2 2
Kémia 2 2 2
Testnevelés és sport 2 2 2 2 2 2
Ének-zene 2 2 1 1 1 1
Rajz 2 2 1 1 1 1
Környezetismeret (HI/RI) / francia nyelv (RI) 2) 1 1 1 1 1
Természettudomány 3)  2 2 2
Harmadik idegen nyelv 3) 3 3  3
Összesen: 31 34 34 37 38 37
Megjegyzés:

1) A gimnazista tanulóknak 6. osztálytól a második idegen nyelv (francia / latin) kötelező és heti 4 órában oktatják, a kötelezően választható tantárgyat a Haupt/reáliskolai diákoknak 7. osztálytól pedig heti 3 órában.

2) Hauptiskolai (HI) / reáliskolai (RI) szinten környezetismeret tantárgy a második idegen nyelv helyett.

2) Francia, mint második idegen nyelv a reáliskolások számára.

3) 8. osztály: harmadik idegen nyelv (spanyol, latin, francia) vagy természettudomány tantárgy.

 

Létrehozva: 2019. szeptember 10.