Tanrend

Tantárgy / Osztályok
1 1 2 2 3/4
de hu de hu
Német 6 6 6 6 6
Matematika 5 5 5 5 5
Környezet 1) 6 6 6 6 6
Angol 2 (Betr.) 2 3
Magyar 2 6 2 6 2
Testnevelés 2 2 2 2 2
Etika 1 1 2 2 2
Felzárkoztató óra 1 1 1 1 1
Osztályfőnöki 1
Tanórák száma:
25 27 25 27 28
Megjegyzés:
1) A Környezet óra magában foglalja az Ének-zene és a rajz órákat is.